Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ

on .

УДК 336.719
 
АНІСІМОВА Лідія,
аспірант кафедри банківської справи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ
 
Розглянуто сутність та надано визначення поняття "транспарентність стрес-тестування", розкрито його особливості для кредитного ризику банків. Проаналізовано транспарентність стрес-тестування кредитного ризику в зарубіжних та вітчизняних банках, а також розроблено пропозиції щодо підвищення її рівня в Україні.

Ключові слова: ризик-менеджмент, стрес-тестування, кредитний ризик банків, транспарентність, наглядовий орган.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)