Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

on .

УДК 336.5[336.14:332]
 
МИКИТЮК Ігор,
к. е. н., доцент кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
Визначено сутність видатків місцевих бюджетів, управління видатками місцевих бюджетів, охарактеризовано стратегічні та тактичні цілі управління видатками, чинники, що впливають на обсяг та структуру видатків, завдання та принципи управління видатками місцевих бюджетів.
 
Ключові слова: місцевий бюджет, видатки місцевого бюджету, управління видатками, завдання управління, принципи управління


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)