Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БРЕНДУ

on .

УДК 659.126
 
БІЛЯВСЬКА Юлія,
к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БРЕНДУ
 
Проаналізовано підходи до трактування сутності бренду. Запропоновано авторську концепцію визначення стадії життєвого циклу бренду. Показники ефективності діяльності підприємства та рівня досконалості бренду згруповано за методами експертного оцінювання. Надано основні рекомендації щодо підвищення результативності бренду.
 
Ключові слова: бренд, життєвий цикл, торгова марка, імідж, якість, ефективність.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)