Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОУЧИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

on .

УДК 005.95/.96
 
МИКОЛАЙЧУК Ірина,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОУЧИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 
Здійснено аналіз можливості забезпечення розвитку персоналу через впровадження інструментарію коyчингу з метою підвищення рівня компетентності фахівців; досліджено сутність коучингу як категоріального поняття та його відмінні риси від процесу наставництва; розглянуто основні види та моделі коучингу, їх елементи та перспективи застосування в практиці управління персоналом вітчизняних підприємств.
 
Ключові слова: коучинг, компетентність, результати коучингу, моделі коучингу.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)