Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

on .

УДК 005.35:339.17
 
СИЧОВА Ніна,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
 
Обґрунтовано поняття "механізм управління соціальним розвитком підприємства". Систематизовано ключові фактори впливу на процес імплементації такого механізму.
 
Ключові слова: соціальний розвиток підприємства; механізм управління соціальним розвитком підприємства


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)