УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФРАНЧАЙЗИНГОВІ МЕРЕЖІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 338.486.1:339.187.44
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТКАЧУК Тетяна,
аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФРАНЧАЙЗИНГОВІ МЕРЕЖІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Запропоновано об’єднання туристичних підприємств у франчайзингові мережі як один з ефективних механізмів розвитку туризму в Україні, досліджено дефініцію "франчайзингові мережі", визначено та обґрунтовано концепт "франчайзингова мережа туристичних підприємств", запропоновано класифікацію франчайзингових мереж туристичних підприємств.
 
Ключові слова: туризм, франчайзинг, франчайзингова мережа, туристична франчайзингова мережа, конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання, бренд, договір франчайзингу.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)