Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНКУРЕНТНІ ВІДНОСИНИ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

on .

УДК 33.009.12(061.1ЄС)
 
ДУЦЬКА Анна,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНКУРЕНТНІ ВІДНОСИНИ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 
Проаналізовано вітчизняне конкурентне законодавство та законодавство Європейського Союзу в частині особливостей державного захисту конкурентних відносин, виділено основні його напрями. Окреслено законодавчі документи Євроcоюзу та України, які регламентують конкурентне законодавство. Виявлено фактори, що ускладнюють ефективне регулювання конкурентних відносин на державному рівні.
 
Ключові слова: конкурентне законодавство, захист конкурентних відносин, економічна конкуренція, адвокатування конкуренції.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)