Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

on .

УДК 35.073.53
 
ТКАЧЕНКО Наталія,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
Проаналізовано основні кількісні показники державних закупівель в Україні за 2001–2014 рр., запропоновано критерії експертної оцінки якісних показників системи державних закупівель в Україні.
 
Ключові слова: управління державними закупівлями, конкурентність торгів, структура державних закупівель


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)