Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Інтернет-торгівля в Україні

Автор: Редактор on .

ДУБОВІК Т.
к. э. н., доцент кафедры маркетинга и рекламы
 
Інтернет-торгівля в Україні
Проаналізовано сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні, наведені бізнес-моделі діяльності підприємства на ринку інтернет-торгівлі, визначений портрет українського інтернет-покупця та ключові фактори зростання ринку інтернет-торгівлі в Україні.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: