Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Моделі росту і розвитку по джованні Аррігі : український шанс?

Автор: Редактор on .

УДК 330.8

ЛИПОВ Володимир,
Харківський національний економічний університет
д. е. н., доцент, професор
 
МОДЕЛІ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ ЗА ДЖОВАННІ АРРИГІ: УКРАЇНСЬКИЙ ШАНС?
 
Представлено передумови формування моделей "некапіталістичного" смітівського ринкового зростання і капіталістичного неприродного розвитку. Доведено, що перехід від матеріальної до фінансової фази системного циклу накопичення і вступ Центру капіталістичної світ-системи (США) у завершуючу фазу циклу знаменує його зміщення в Східну Азію. Розкрито пов’язані з цим протиріччя. Показано вплив цих змін на вибір Україною ефективної моделі розвитку.
 
Ключові слова: економічні цикли, капіталізм, моделі розвитку, ринкова економіка, розвиток, світ-система.