УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

on .

УДК 303.448:336.71
 
АНІСІМОВА Лідія,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
 
Розглянуто міжнародний досвід стрес-тестування у банківській сфері. Досліджено масштаби, особливості та результати стрес-тестування банківських систем Європейського Союзу, США, окремих країн пострадянського простору, а також їх використання для прогнозу розвитку банківського сектора. Визначено вплив стрес-тестування банківської системи на ділову активність у країні.
 
Ключові слова: стрес-тестування, банківська система, сценарій, національний регулятор, ділова активність.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)