Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Маркетинг в контексті економічної теорії

Автор: Редактор on .

УДК: 005.339.138:33.01

ОНИЩЕНКО Володимир,
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі,
д. е. н., професор
 
МАРКЕТИНГ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 
Сформовано методологічний дискурс маркетингу на теоретичному фундаменті поведінкової економіки, теорії споживання та нормативної теорії раціонального вибору. Маркетинг розглянуто у двох площинах – дескриптивній та нормативній. Розкрито особливості впливу маркетингу на різні соціально-економічні процеси. Відзначено, що маркетинг є одним з механізмів глобалізації ринків та економіки.
 
Ключові слова: маркетинг, цінності, потреби, поведінкова економіка, теорія споживання, нормативна теорія раціонального вибору.