Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Адміністративне та примусове видворення : помилка законодавця або введення нових інститутів?

Автор: Редактор on .

УДК : 342.951

КУЗЬМЕНКО Оксана,
Національна академія внутрішніх справ,
д. ю. н., професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу
 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ: ПОМИЛКА ЗАКОНОДАВЦЯ ЧИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНСТИТУТІВ?
 
Розглянуто правові та організаційні аспекти депортації іноземних громадян з території України. Проаналізовано новели вітчизняного законодавства про міграцію, правовий статус іноземців, біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. На підставі дослідження адміністративної практики висвітлено комплекс актуальних проблем у сфері правового забезпечення депортації іноземних громадян та осіб без громадянства.
 
Ключові слова: міграція, іноземець, особа без громадянства, видворення.