УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Інноваційні системи управлінського обліку

Автор: Редактор on .

УДК 657: 334.723

ФОМІНА Олена,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку
 
ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
 
Досліджено сучасні тенденції та розвиток інформаційного забезпечення управління. Виявлено особливості та визначено концептуальні підходи до формування облікової інформації як важливого інформаційного ресурсу менеджменту в умовах розвитку сучасних управлінських інновацій.
 
Ключові слова: інформаційне забезпечення управління, облікова інформація, процесний, синергетичний, системний підходи, управлінські інновації, якість облікової інформації.