Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

on .

УДК 636.085.55 (477)
 
НІКІШИНА Оксана,
к. е. н., докторант відділу ринкових механізмів та структур, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса
 
ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
Проведено ідентифікацію інтегрованого ринку комбінованих кормів, проаналізовано систему суміжних ринків, міжсекторні товарні баланси. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку ринку комбікормової продукції та комплекс регуляторних заходів, орієнтованих на ефективне використання ринкового потенціалу.
 
Ключові слова: інтегрований ринок комбікормів, система суміжних ринків, відтворювальні процеси, заходи державного регулювання.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)