Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

НЕКОМЕРЦІЙНІ ФОРМИ СТРАХУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

on .

УДК 368.032.2(4):368(477)
 
ТИМОШЕНКО Ігор,
молодший науковий співробітник Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 
НЕКОМЕРЦІЙНІ ФОРМИ СТРАХУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
 
Досліджено специфіку таких некомерційних форм організації страхового захисту в західноєвропейських країнах, як товариства взаємного страхування і страхові кооперативи. Розглянуто методи страхового регулювання цих організацій в рамках Євросоюзу. Визначено їх місце на страхових ринках розвинених країн та спектр надаваних послуг. На основі зарубіжного досвіду обґрунтовано доцільність та перспективність впровадження некомерційних страхових організацій на українському страховому ринку.
 
Ключові слова: європейський ринок страхових послуг, товариства взаємного страхування, страхові кооперативи, некомерційне страхування, Директиви Єврокомісії зі страхування, спектр страхових послуг.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)