Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

on .

УДК 336.14(477)
 
БУГАЙ Тетяна,
старший науковий співробітник відділу вивчення міжнародного досвіду у сфері оподаткування НДЦ ПО Національного університету ДПС України
 
СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто існуючі підходи до розуміння сутності інституційної архітектоніки бюджетних відносин в Україні, запропоновано авторське визначення поняття "інституційна архітектоніка бюджетного процесу" та представлено інтерпретацію її основних законів. Розроблено модель інституційної архітектоніки бюджетного процесу, яка є основою для формування його системи інституційного забезпечення, охарактеризовано її структурні елементи.
 
Ключові слова: бюджетний процес, інституційна архітектоніка, система інституційного забезпечення.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)