Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСУВАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

on .

УДК 336.14:[338.46:796.035](477)
 
СТАХІВ Ірина,
здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка
 
ФІНАНСУВАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ
 
Розглянуто особливості фінансування спортивно-оздоровчих послуг як з боку держави, так і недержавного. Проаналізовано ефективність надання спортивно-оздоровчих послуг для населення. Наведено авторську розробку щодо конкретних видів фінансування спортивно-оздоровчих послуг в Україні.
 
Ключові слова: спортивно-оздоровчі послуги, фінансування, ринок, економіка спорту, сфера діяльності.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)