Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

on .

УДК 336.15
 
КАРАМУШКА Лариса,
директор Департаменту фінансів Київської державної обласної адміністрації
 
СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
Розкрито сутність планування видатків місцевих бюджетів як інструменту соціально-економічного розвитку територій. Визначено основні напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів в умовах трансформації економіки. Здійснено планування частки видатків місцевих бюджетів у валовому внутрішньому продукті на середньострокову перспективу.
 
Ключові слова: бюджетна система, місцеві бюджети, видатки бюджету, міжбюджетне регулювання, програмно-цільовий метод бюджетного планування, середньострокове планування бюджету

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)