Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Фондовий ринок і формування інвестиційного капіталу

Автор: Редактор on .

УДК 336.761

ЗАВЕЗІОН Микола,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
аспірант
 
ФОНДОВИЙ РИНОК І ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ
 
Визначено внесок фондового ринку як частини фінансового у розвиток та формування інвестиційної складової в економіці України, наведено перспективні шляхи залучення інвестиційних ресурсів.
 
Ключові слова: інвестиції, джерела формування інвестицій, первинне публічне розміщення, фондовий ринок.