Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ

on .

УДК 336.77
 
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КРИВОШЕЄВА Вікторія,
аспірант кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ
 
Проаналізовано сутність кредитних послуг. Досліджено співвідношення між кредитною послугою, кредитним продуктом, кредитною операцією. Виявлено специфіку кредитних послуг фізичним особам. Запропоновано класифікацію кредитних послуг фізичним особам.
 
Ключові слова: кредитна послуга, кредитний продукт, кредитна операція, компоненти кредитних послуг фізичним особам, прямі кредитні послуги, супутні послуги.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)