Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

on .

УДК 336.143:330.3
 
ПАВЕЛКО Андрій,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
 
ЧУГУНОВ Ігор,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 
Розкрито сутність бюджетної політики як інструменту економічного розвитку країни. Визначено основні напрями підвищення ефективності бюджетної політики в умовах трансформації економіки. Розвинуто підходи до середньострокового бюджетного прогнозування, посилення спрямованості бюджетного планування на кінцеві результати.
 
Ключові слова: державні фінанси, бюджетна система, бюджетне регулювання, доходи бюджету, видатки бюджету, бюджетна політика, соціально-економічний розвиток країни

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)