Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА

on .

УДК 330.131.5:[005.332.4:658]
 
КОВАДЛО Катерина,
аспірант кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну;
 
БОКІЙ Володимир,
к. т. н., професор кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну
 
ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА
 
Розглянуто один із чинників конкурентного статусу – економічна спроможність, її структура. Запропоновано методи її підвищення через зниження собівартості. Представлено показники, які визначають потенціал і конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Викладено методи їх розрахунку, що зведено в єдиний інтегральний показник економічної спроможності.
 
Ключові слова: конкурентний статус, економічна спроможність, собівартість, потенціал підприємства, конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)