Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

on .

УДК 005.93
 
ВИСОЧИН Ірина,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Визначено зміст, мету, завдання, об’єкт, суб’єкти системи управління результатами діяльності підприємства. Представлено логічну послідовність етапів управління результатами діяльності підприємства з урахуванням процесно-потокового підходу.
 
Ключові слова: результати діяльності, дохід, прибуток (збиток), аналіз результатів діяльності підприємства, планування результатів діяльності підприємства.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)