Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ КРИЗИ

on .

УДК 338.48(477)
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ КРИЗИ
 
Проаналізовано тенденції розвитку туризму в Україні, визначено детермінанти впливу на туристичні потоки, виявлено проблеми, що потребують вирішення, проведено аналіз основних результатів діяльності туристичних підприємств. Визначено залежність туристичних потоків від діяльності суб’єктів господарювання, які надають основні, спеціалізовані та додаткові послуги.
 
Ключові слова: туризм, туристичні потоки, туристичні агентства, туристичні оператори, засоби розміщення, санаторно-курортні та оздоровчі заклади.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)