Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Державна конкурентна політика на ринку страхування життя

Автор: Редактор on .

УДК 005.332.4:368.91(477)

ПРИВАЛОВА Олена,
Київський національний торговельно-економічний університет,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
 
ДЕРЖАВНА КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
 
Розглянуто розвиток конкурентної політики на ринку страхування життя в Україні, розроблено його періодизацію та основні дефініції. Конкретизовано заходи щодо здійснення конкурентної політики на ринку страхування життя. Розглянуто механізми взаємодії регулюючого та контролюючого органу з метою сприяння в реалізації конкурентної політики та розвитку конкуренції.
 
Ключові слова: конкурентна політика, конкуренція, ринок страхування життя, механізм стимулювання конкуренції.