Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Взаємодія держави і банків у реалізації інноваційних програм

Автор: Редактор on .

УДК 330.341.1:336.71

ШАПЕРЕНКОВ Антон,
ПАТ "ВіЕйБі Банк",
к. е. н., заступник голови правління
 
ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА БАНКІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ
 
Досліджено практичний механізм державно-банківського партнерства. Запропоновано модель накопичувальних проектних програм, що базується на поєднанні системи страхування накопичених грошових коштів та системи стимулювання накопичень. Визначено основні вимоги до позичальників з боку банків та систематизовано основні критерії відповідності банківських установ для входження в систему накопичувальних проектних програм державно-банківського партнерства.
 
Ключові слова: банк, держава, інновація, інноваційний потенціал, партнерство, програма.