Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Біфуркаційний характер розвитку роздрібної торгівлі України

Автор: Редактор on .

УДК 339.17-043.86(477)

МАЗУР Олена,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
к. е. н., доцент
 
БІФУРКАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 
Обґрунтовано шляхи застосування теорії синергетики для аналізу еволюції складних відкритих систем. Досліджено розвиток роздрібної торгівлі України з 90-х років ХХ ст. Визначено три критичні (біфуркаційні) точки, що індукували якісні зміни в розвитку торгівлі, описано джерела біфуркаційних змін, надано характеристику постбіфуркаційних станів. Показано, що біфуркаційні точки стали поштовхом для якісних трансформацій торговельного сектора.
 
Ключові слова: роздрібна торгівля, синергетика, розвиток, система, біфуркаційні точки.