Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ОРЕНДАРЯ

on .

УДК 657.37:658.91
 
НІКОЛЕНКО Наталія,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ОРЕНДАРЯ
 
Визначено основні методологічні підходи до формування фінансової звітності підприємства для забезпечення правильності відображення орендних операцій. Сформовано систему показників для розкриття інформації за орендними операціями та наведено методику їх відображення у фінансовій звітності орендаря, що відповідає умовам трансформації національної системи фінансового обліку та звітності.
 
Ключові слова: фінансова звітність підприємства, система показників фінансової звітності, суттєва інформація, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), фінансові результати.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)