Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ БЮДЖЕТНИХ СЕНТЕНЦІЙ

on .

УДК 336.14.01
 
БОЯР Андрій,
к. геогр. н., доцент, докторант кафедри європейської інтеграції ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"
 
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ БЮДЖЕТНИХ СЕНТЕНЦІЙ
 
Розкрито зміст світових науково-теоретичних розробок, які безпосередньо стосуються бюджетного процесу у широкому розумінні. Здійснено їх загальне хронологічне впорядкування і виділено характерні риси розвитку. Наголошено на формуванні в рамках теорії суспільних фінансів нової галузі знань – теорії наднаціонального бюджетного процесу.
 
Ключові слова: бюджет, бюджетний процес, теорія, фінанси, економіка.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)