Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

on .

УДК 336.74:005.334
 
СОПКО Валерія,
д. е. н., професор, зав. кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету
 
РУЖАНСЬКА Тетяна,
аспірант Університету банківської справи НБУ, м. Київ
 
МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
 
Визначено сутність поняття "механізм контролю валютного ризику банку" та запропоновано технологію контролю валютного ризику банку, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності банків України на валютному ринку через забезпечення контрольованості рівня валютного ризику при здійсненні валютних операцій.
 
Ключові слова: банк, валютні операції банку, валютний ризик банку, механізм контролю валютного ризику банку, лімітування.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)