Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

on .

УДК 364.3:61
 
ЗАЙЧУК Світлана,
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
 
Розглянуто основні елементи інфраструктури та сучасні бізнес-процеси як важелі впливу на підвищення рівня якості послуг на вітчизняному ринку медичного страхування.
 
Ключові слова: медичне страхування, інфраструктура ринку послуг медичного страхування, якість страхових послуг, страхова компанія, асистанс, менеджмент якості, HR-менеджмент, реінжиніринг, фінансовий франчайзинг, професійна етика.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)