Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Інструменти взаємодії влади з інститутами громадянського суспільства

Автор: Редактор on .

УДК 321.01:316.3

КАНДАГУРА Катерина,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к. н. з держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту
 
ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 
Розглянуто можливості застосування аутсорсингу та фандрейзингу у державному управлінні для підвищення рівня співпраці органів влади з громадськістю. Проаналізовано практику іноземних держав щодо використання таких інструментів у державному управлінні, а також запропоновано варіанти реалізації цих принципів в українських реаліях.
 
Ключові слова: комунікація, комунікативний проект, влада, інститути громадянського суспільства, аутсорсинг, фандрейзинг.