УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Інструменти взаємодії влади з інститутами громадянського суспільства

Автор: Редактор on .

УДК 321.01:316.3

КАНДАГУРА Катерина,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к. н. з держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту
 
ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 
Розглянуто можливості застосування аутсорсингу та фандрейзингу у державному управлінні для підвищення рівня співпраці органів влади з громадськістю. Проаналізовано практику іноземних держав щодо використання таких інструментів у державному управлінні, а також запропоновано варіанти реалізації цих принципів в українських реаліях.
 
Ключові слова: комунікація, комунікативний проект, влада, інститути громадянського суспільства, аутсорсинг, фандрейзинг.