Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

on .

УДК 338.22(477)
 
ТКАЧУК Ольга,
д. е. н., професор кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, доцент Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТУРЧАК Вікторія,
к. е. н., ст. викл. кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку підприємництва в Україні. Здійснено оцінку умов ведення підприємницької діяльності, визначено перспективні напрями в контексті формування моделі інноваційного розвитку України.
 
Ключові слова: підприємницька діяльність, євроінтеграційні процеси, інноваційний розвиток, інвестиції, акцизні та рентні платежі

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)