УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

on .

УДК 338.22(477)
 
ТКАЧУК Ольга,
д. е. н., професор кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, доцент Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТУРЧАК Вікторія,
к. е. н., ст. викл. кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку підприємництва в Україні. Здійснено оцінку умов ведення підприємницької діяльності, визначено перспективні напрями в контексті формування моделі інноваційного розвитку України.
 
Ключові слова: підприємницька діяльність, євроінтеграційні процеси, інноваційний розвиток, інвестиції, акцизні та рентні платежі

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)