Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ: БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

on .

УДК 339.138
 
БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗУБКО Олена,
аспірант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ: БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
 
Досліджено економічну сутність стратегічного маркетингу, визначено зміст принципів та функцій стратегічного маркетингу, розкрито процес економічної оцінки доцільності проведення маркетингових досліджень, наведено алгоритм формування та реалізації маркетингової стратегії.
 
Ключові слова: стратегічний маркетинг, функції стратегічного маркетингу, принципи стратегічного маркетингу, маркетингові дослідження, маркетингова стратегія.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)