Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

on .

УДК 332.12(477)
 
МАРТЬЯНОВ Максим,
здобувач Вінницького національного технічного університету
 
СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
 
Розглянуто основні елементи структурно-інноваційної моделі економічного розвитку регіону. Висвітлено напрями проведення політики щодо впровадження такої моделі органами місцевої влади.
 
Ключові слова: економіка регіону, модель економічного розвитку, інновації, структурні деформації в економіці.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)