Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

on .

УДК 331.5.024.5
 
ШТУНДЕР Ірина,
к. е. н, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНСТИТУЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 
Досліджено ключові обмеження інституційного характеру, що суттєво впливають на розвиток та функціонування сфери зайнятості, зокрема на її ефективність для національної економіки. Виявлено істотний вплив таких дієвих інститутів, як держава, закони, власність, державні органи зайнятості, профспілки, спілки роботодавців. Обґрунтовано необхідність узгоджених дій ключових інститутів для формування ефективної зайнятості населення.
 
Ключові слова: інститути, інституційні обмеження, ефективна зайнятість, держава, державні органи зайнятості, профспілка, спілка роботодавців.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)