Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

on .

УДК 336.02(477)
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Сергій,
директор Департаменту фінансів виробничої сфери та майнових відносин Міністерства фінансів України
 
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
 
Розкрито сутність державної фінансової політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни. Визначено основні напрями підвищення ефективності державної фінансової політики в умовах трансформації економіки. Проаналізовано частку видатків зведеного бюджету у валовому внутрішньому продукті за функціональною класифікацією.
 
Ключові слова: державні фінанси, бюджетна система, бюджетне регулювання, доходи бюджету, видатки бюджету, державна фінансова політика, соціально-економічний розвиток країни

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)