Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№1(99)2015

on .


 ЗМІСТ
БЄЛОСТЄЧНІК Г.  Університет у глобалізованому світі 5
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МЕЛЬНИЧЕНКО С. Державна фінансова політика соціально-економічного розвитку країни 12
ШТУНДЕР І. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України 22
МАРТЬЯНОВ М. Структурно-інноваційна модель економічного розвитку регіонів України 34
ПІДПРИЄМНИЦТВО
БОЙКО М.,
ЗУБКО О.
Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку 46
ТКАЧУК О.,
ТУРЧАК В.
Управління розвитком підприємництва в Україні 56
ЗВЯГІНЦЕВА О.,
КАТАШИНСЬКА М.
Протидіючий маркетинг 64
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЗАЙЧУК С. Якість послуг добровільного медичного страхування 79
ШУЛЬГА Н.,
ГОРДІЄНКО Т.
Вектори розвитку кредитного ризик-менеджменту банку 88
СОПКО В.,
РУЖАНСЬКА Т.
Механізм контролю валютного ризику банку 103
БОЯР А. Еволюція наукових бюджетних сентенцій 121
ОБЛІК ТА АУДИТ
НІКОЛЕНКО Н. Облікова інформація у фінансовій звітності орендаря 139
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
КАРПОВИЧ А. Проблеми дослідження критичних подій у ринкових процесах 151