УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Концептуалізація стійкості національної економіки

Автор: Редактор on .

УДК 330.3

БОЙКО Аліна Василівна,
Київський національний торговельно-економічний університет,
докторант, к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики
 
 Досліджено концепт стійкості національної економіки як відкритої, динамічної, складної економічної системи. Обґрунтовано ключові принципи стійкості національної економіки через визначення категорій "система", "стійкість", "економічна стійкість", проведено порівняльний аналіз концепцій стійкості механічних, соціальних та екосистем з урахуванням ознак економічної системи макрорівня.
 
Ключові слова: національна економіка, економічна система, стійкість, принцип, збалансований розвиток.