Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Українська барокова література: героїко-стоїстичний аспект

Автор: Редактор on .

ПРИТУЛЯК Павло,  
к. і. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
УКРАЇНСЬКА БАРОКОВА ЛІТЕРАТУРА: ГЕРОЇКО-СТОЇСТИЧНИЙ АСПЕКТ
 Розкрито  головні напрямки  літературної  барокової  спадщини  України ХVІІ ст. Проповіді, вітальні промови, полемічна література, поезія, повчальна драма, історична література представляють сюжети військової слави, подвигу, лицар­ських чеснот, святої пожертви, звершень духу, перемоги життя над смертю.

Ключові слова: бароко, письменство, текст, поетика, "марсіалізм", трагедія, комедія, проза, літопис, лицарство.

 Українська барокова література: героїко-стоїстичний аспект