УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

БАЗОВІ СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 005.21:005.93
 
ФУРМАН Тарас,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького торговельно-економічного інституту Київського  національного торговельно-економічного університету 

БАЗОВІ СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
 
Постановка проблеми. Першочерговим завданням менеджменту в ринкових умовах є передбачення поведінки середовища діяльності, формування довготривалих відносин з ним. Тому в теорії та практиці менеджмент стає популярною концепцією стратегічного управління, що здійснює оцінку майбутніх змін та спрямовує діяльність компанії залежно від результатів прогнозу.
Мета статті полягає у вивченні концепції бізнес-стратегії, класифікаціївидів, аналізі етапів формування взаємозв’язку між адміністративною діяльністю та головним завданням компанії.
Результати дослідження. Проаналізовано існуючі підходи цих стратегій, що визначають вимір цілей та розвитку (планування) для використання в управлінні підприємством (досягнення цих цілей) шляхом об’єднання внутрішніх можливостей підприємства в майбутньому. Стратегія визначає можливість адаптації підприємства до навколишніх факторів (зовнішніх) середовища та його змін.
За нормальних ринкових умов кожна компанія розробляє власний набір взаємопов’язаних стратегій, що формують стратегічне портфоліо, яке характеризує бачення підприємством свого місця та ролі в системі бізнесу. Дієва стратегія може поєднувати риси декількох основних стратегій. Класифікація стратегій відображає різні аспекти стратегічного менеджменту та теоретичного підходу до нього, тому немає потреби вирізняти якусь окрему стратегію чи класифікаційний показник, оскільки їх можна використати для створення алгоритму побудови бізнес-стратегії від загального до детального. Кожна індивідуальна практична стратегія поєднує риси різноманітних базових стратегій.
Висновки. Довготривала стабільність та конкурентоспроможність забезпечують стратегічний підхід до управління компанією, тобто швидку адаптацію підприємства до змін в бізнес-середовищі. Стратегія розвитку повинна відображати взаємозв’язок між тактичними та стратегічними цілями, які слугують знаряддям для впровадження стратегії. Аналіз діяльності підприємства слід проводити постійно для відображення змін в операційній діяльності з метою її коректування.
 
Ключові слова: стратегія підприємства, стратегічний менеджмент, базова стратегія, стратегічний розвиток, класифікаційні стратегії, етапи стратегічного менеджменту.

 БАЗОВІ СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ