Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№6(98)2014

on .

   ЗМІСТ
  До присвоєння звання "Почесний доктор КНТЕУ" Григорію Бєлостєчніку 5
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А., ЛАГУТІН В. Внутрішній ринок України в умовах нестабільності глобальної економіки 9
ЗУБРИЦЬКИЙ А. Диверсифікація українського експорту: аналіз на макрорівні 24
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ФОМІНА О. Система управлінської звітності підприємств торгівлі 37
НОВІКОВА Н. Кредитна політика підприємств торгівлі 46
ФУРМАН Т. Базові стратегії в управлінні розвитком підприємств 59
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШУЛЬГА Н.,
ЧОРНИЙ А.,
ГУСАЧ А.
Вплив глобальних дисбалансів на кредитний ризик банків 70
ВОЛОСОВИЧ С. Державні цільові фонди у системі реалізації економічних програм 84
НАСІБОВА О. Формування дохідної частини солідарної системи пенсійного страхування 95
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
ГУЛЯЄВА Н. Компетентнісний вимір якості вищої освіти 104