Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Інтернет-ресурси як психологічний фактор впливу на якість навчання

Автор: Редактор on .

СКУЛОВАТОВА Олена,   к. психол. н., доцент кафедри психології КНТЕУ
 
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
 
Розглянуто актуальні питання розгортання взаємодії викладачів та студентів у рамках Інтернет-простору. Визначено, що поява та широке розповсюдження мережі Інтернет змінює стиль підготовки до занять, дає додаткові можливості спілкування, відкриває широкий доступ до інформації, але тим самим створює ситуацію перенасичення інформацією, що практично не засвоюється через її обсяг та розпорошеність.

Ключові слова: якість освіти, Інтернет, навчальні технології, соціальний простір.

 Інтернет-ресурси як психологічний фактор впливу на якість навчання