Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Теоретичні засади податкового регулювання економіки

Автор: Редактор on .

СВИЩУК Алла
здобувач кафедри фінансів КНТЕУ
 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Досліджено суспільно-економічні інститути податкового регулювання еко­номіки. Окреслено повноваження органів державної влади та місцевого самовряду­вання у сфері фінансового регулювання економіки податковими методами та інструментами. Визначено сутнісні характеристики фінансового регулювання еко­номіки податковими методами та інструментами. Запропоновано розглядати державне податкове регулювання як науку, як процес, а також з економічної та організаційної точки зору.

Ключові слова: фінансове регулювання економіки, податкова політика, податкове регулювання, інститути податкового регулювання, процес податкового регулювання, податкове регулювання як наука.

 Теоретичні засади податкового регулювання економіки