Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМЦІВ У ПОЛЬЩІ

on .

УДК 368:504(438)
 
ЧЕХ Марта,
магістр кафедри цивільного права Університету у Білостоці, Польща
 
СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМЦІВ У ПОЛЬЩІ
 
Досліджено визначення поняття екологічного страхування у науковій літературі. Проаналізовано окремі положення екологічного права у польському законодавстві щодо можливості практичного застосування механізмів екологічного страхування. Висвітлено суттєві проблеми у сфері екологічного страхування у польському нормативно-правовому полі і представлено деякі рішення, застосовані в українському законодавстві.
 
Ключові слова: екологічне страхування, підприємницька діяльність, екологічна шкода, забезпечення платіжних вимог.

 СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМЦІВ У ПОЛЬЩІ