Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИХ КОНТРАКТІВ

on .

УДК 351.712
 
МРУЗ Тереза,
хабілітований доктор, професор кафедри цивільного права Університету у Білостоці, Польща
 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИХ КОНТРАКТІВ
 
Розглянуто місце пов’язаних контрактів як нового способу забезпечення вимог і ризиків, що виникають у результаті зобов’язань різних прав власності у системі цивільного права. Визначено зростаючу роль правових конструкцій безпеки в умовах ринкової економіки. Підкреслено необхідність забезпечення балансу і захисту інтересів обох сторін договору економічного страхування.
 
Ключові слова: економічний ризик, контракт, забезпечення платіжних вимог, обов’язкове страхування, забезпечення кредиту, умовний депозитний рахунок, гарантії страхування.

 ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИХ КОНТРАКТІВ