Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

on .

УДК 336.22
 
СВИЩУК Алла,
здобувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 
Обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення методологічних засад здійснення податкового регулювання економіки. Визначено загальні та специфічні функції податкового регулювання економіки, запропоновано перелік ключових принципів здійснення регулювання економіки податковими методами. Сформовано основні податкові методи та інструменти регулювання економічного розвитку країни, а також запропоновано основні підходи до класифікації податків з точки зору їх впливу на соціально-економічний розвиток держави. Визначено структурно-логічну послідовність здійснення податкового регулювання економіки.
 
Ключові слова: податкове регулювання економіки, функції податкового регулювання економіки, принципи податкового регулювання економіки, інструменти регулювання економіки податковими методами, методи та інструменти податкового регулювання економіки, структурно-логічна послідовність податкового регулювання економіки.

 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ