Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ

on .

УДК 336.71:005.334
 
АНІСІМОВА Лідія,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ
 
Статтю присвячено огляду основних видів стрес-тестів кредитного ризику як на рівні кредитного портфеля окремого банку, так і всієї банківської системи. Розглянуто сутність та особливості стрес-тестування кредитного ризику, визначено переваги та недоліки окремих методик його проведення.
 
Ключові слова: стрес-тестування, кредитний ризик, фактор ризику, банківська система, сценарій.

 ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ