Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДОВГОСТРОКОВА БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

on .

УДК 336.02
 
ЧУГУНОВ Ігор,
доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідногофінансового інституту, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДОВГОСТРОКОВА БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ
 
Розкрито сутність формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності. Визначено особливості бюджетного регулювання як складової економічного розвитку, а також інституційні засади розвитку фінансово-бюджетних відносин. Розроблено інтегровані бюджетні показники відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі.
 
Ключові слова: бюджетбюджетна система, доходи бюджету, видатки бюджету, дефіцит бюджету, бюджетне регулювання, бюджетне планування, бюджетна політика, бюджетна стратегіяекономічна циклічність.

 ДОВГОСТРОКОВА БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ